Nii nagu kõik seadmed, vajavad ka ventilatsiooni-ja konditsioneerimissüsteemid rikete ärahoidmiseks ja efektiivse töö tagamiseks regulaarset hooldust.

See on üldtunnustatud fakt, et regulaarselt hooldatud seadmel on tunduvalt pikem kasutusiga, suurem tootlikkus ja energiaefektiivsus.

Meie kogemus näitab, et enamikel juhtudel oli kuluka remondi põhjuseks ebaregulaarne tehnohooldus.