See on süsteem, mis toimib põhiliselt välisõhu ja siseõhu rõhkude ning temperatuuride erinevusest. Loomuliku ventilatsiooni põhjustavad tegurid, mis sõltuvad loodusjõududest ning ei ole hoone kasutaja poolt mõjutatavad.

Loomuliku ventilatsiooni peamised miinused:

  • juhitamatu ja kontrollimatu õhuvahetus;

  • ei taga pidevat vajalikku ruumiõhu vahetust;

  • mida soojem on välisõhk, seda väiksem on õhuvahetus;

  • suur soojusenergia kadu (suuremad küttekulud) - ei saa kasutada soojustagastust;

  • välisavaustest sisenev müra ja tolm.